Werkgroepen

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het welbevinden van hun kinderen. De school houdt de ouders middels nieuwsbrieven, de website, schoolapp en informatieavonden op de hoogte van ontwikkelingen binnen de school. Ouders krijgen informatie over hun eigen kind middels oudergesprekken.

Leerkrachten vinden het belangrijk om op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen thuis, waardoor een bevorderlijke wisselwerking tussen school en thuis kan ontstaan; het kind voelt zich gezien, ervaart dat het van waarde is. Voor de ouders zijn er verschillende kansen actief deel te nemen aan activiteiten binnen de school.

 

Hieronder leest u meer over onze verschillende werkgroepen.

 

 

De medezeggenschapsraad (MR)