Positief Bezig op School (PBS)

Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.

Op De Regenboog gebruiken we de term: Positief Bezig op School (PBS). We maken verwachtingen naar de kinderen concreet, leren gewenst gedrag aan en bekrachtigen dit systematisch.

Onze PBS kernwaarden:

Veiligheid, Verantwoordelijkheid, Respect en Vertrouwen

De waarden van de school worden vertaald naar concreet gedrag. Bij respectvol op de gang lopen kun je bijvoorbeeld denken aan ‘praat zachtjes’ en ‘houd rechts’. Hoe duidelijker de gedragsverwachtingen, hoe makkelijker het voor leerlingen is om zich hieraan te houden.

Binnen PBS is een bekend gezegde: ‘dat wat je aandacht geeft groeit’. Met PBS richten leerkrachten zich structureel op wat leerlingen goed doen en benoemen dit. Hierdoor neemt het zelfvertrouwen van leerlingen toe en zijn leerlingen gemotiveerd in wat zij goed doen. En dat willen we bereiken!

De afsprakenposters onderaan deze pagina hangen op borden door de school, ook op de plekken waar ze horen. Leerlingen komen ze constant tegen en zo werken de posters als een geheugensteuntje en bieden ze leerlingen duidelijkheid en voorspelbaarheid. En dat zorgt weer voor rust en veiligheid in de school.

Ook vinden we een positieve samenwerking met ouders een belangrijk onderdeel van PBS. De school houdt ouders op de hoogte over PBS en vraagt regelmatig om ideeën van ouders.

 

Pesten is niet cool 

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Pesten is een onderwerp dat wij als school erkennen en serieus aanpakken. We willen dat kinderen zich op school veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen, pesten mag dat niet in de weg staan. Daarom hanteren we binnen onze school vaste afspraken en regels in de groepen en spreken die geregeld met de leerlingen door en af. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen. 

Een veilig gevoel 

Elke week stellen we in de klassen onderwerpen als veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak en bijvoorbeeld ruzies aan de orde dat te maken heeft met gewenst gedrag en werken we volgens de principes van PBS. 

Als school hebben we een duidelijke werkwijze om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. Lees het volledige pestprotocol voor meer informatie. 

Bekijk protocol

Naast en aansluitend op PBS hanteren wij de methode ‘Kwink’. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren. Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Kwink biedt een doordacht sociaal-emotioneel leren programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Kwink werkt met 5 bewezen gedragscompetenties en sluit goed aan bij de principes van PBS.