Kindcentrum De Regenboog

Binnen kindcentrum De Regenboog werken St Welluswijs en Chrono Scholengemeenschap  toe naar een integraal kindcentrum (IKC). Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen een IKC is er een vloeiende overgang tussen onderwijs en kinderopvang en wordt er gewerkt vanuit één team met één pedagogische visie. Binnen De Regenboog begint deze intensieve samenwerking tussen peuterspeelzaal, bso en onderwijs steeds concretere vormen aan te nemen.