Schoolapp Parro     

Onze school maakt gebruik van de Parro-App! De Parro app is vergelijkbaar met WhatsApp, maar dan AVG-proof en is gelinkt aan ParnasSys, ons leerlingadministratie systeem.

Beschikbaarheid: Vanuit school streven we naar een vlotte communicatie, we zullen zo snel als mogelijk reageren. Het grootste gedeelte van de dag staan de meesten van ons voor de groep. Lesgeven aan en aandacht voor uw kinderen krijgen voorrang, zodra we uw bericht zien krijgt u antwoord. Voor dringende zaken kunt u beter bellen.

Waarover communiceren wij? Praktische zaken zoals bijv. uitjes, spullen meenemen maar ook nieuws vanuit de groep, een leuke foto (AVG-proof), een mooi project enz. kortom, een kijkje in de groep. Ook kunnen we de gesprekken plannen via Parro zodat de lijst bij het lokaal niet meer ingevuld hoeven te worden. We communiceren niet over voortgang, gedrag of bijzonderheden van uw kind(eren).

Installatie: U kunt de app downloaden via de Apple App Store of Google Play Store, op uw telefoon en/of tablet. Parro werkt ook via de computer of Windows Phone, Parro talk, zie de link hieronder.

Voor de koppeling met de Parro app, worden de mailadressen vanuit het administratiesysteem ParnasSys gesynchroniseerd. Voor aanvullende vragen over de Parro App en om extra uitleg te krijgen kunt u op onderstaande knop klikken.

Parro hulp support Parro talk

ParnaSys

Het ouderportaal wat wij gebruiken is ParnasSys. In ParnasSys kunt u onder andere de toetsresultaten van de Cito-toetsen terugvinden.

Parnassys portaal