Elke dag samen een stap verder, de missie van de Regenboog! 

Bij Kindcentrum de Regenboog bieden we kinderen een veilige plek waar ze anderen kunnen ontmoeten en waar ze zich zo optimaal mogelijk en kleurrijk kunnen ontwikkelen. De zorg voor groepen kinderen en daarbinnen het individuele kind is ons uitgangspunt. 

 

Identiteit

Kleur aan ons leven 

De kleuren van de regenboog geven kleur aan ons leven. Onze school ontleent zijn identiteit aan wat de Bijbel ons vertelt over God en de mensen. In het bijbelse verhaal is de regenboog het zichtbare teken van Gods aanwezigheid op deze aarde en daarbij gaat het om ‘belofte’ en ’trouw’. De regenboog staat in onze visie voor het verbond van zorg voor alles wat leeft en groeit in deze wereld. 

Via opvoeding en onderwijs willen we samen met de ouders en de kinderen een zienswijze ontwikkelen waarbij ons denken, onze waardebepalingen en onze ervaringen vorm krijgen vanuit een Bijbels perspectief. De kleuren van de regenboog geven kleur aan ons leven. Elk kind moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen naar zijn mogelijkheden, niet alleen op leergebieden, maar vooral ook sociaal, emotioneel en expressief.