Thematisch werken

Wij werken schoolbreed met thema’s.

Bij het jonge kind werken we vanuit de volgende visie: ‘spelen is leren en leren is spelen’. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (basisontwikkeling).

Bij het oudere kind werken we aan verschillende thema’s, als leidraad bij de verwerking gebruiken we de methode ‘Topondernemers’. Het doel is dat kinderen ‘leren’ door te handelen, door zelf dingen te ondernemen en te onderzoeken, door met elkaar te leren, door het verwerken van theorie en door na te denken. Hierbij vinden we het proces belangrijker dan het product.We leren de kinderen ook denkstrategieën aan en leren hen eigen leerdoelen te formuleren.

Wat je zelf ontdekt, onthoud je het best! Dat is het principe achter TopOndernemers. TopOndernemers laat leerlingen op vele verschillende, nieuwe en verfrissende manieren werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. 

TopOndernemers is gebaseerd op de theorie van de Meervoudige Intelligentie: leerlingen ontdekken de wereld via thematisch onderwijs. TopOndernemers stimuleert het ondernemende gedrag van kinderen. Daarvoor is een rijke leeromgeving nodig. Alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig: thema’s, opdrachtkaarten, een kennisbank, hulpkaarten en handleidingen voor de leerkracht.