De opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd heet buitenschoolse opvang (BSO). De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. BSO is een vrijetijdsvoorziening voor kinderen van werkende ouders. Een voorziening waar je tal van leuke en zinvolle activiteiten kunt doen. Er is een uitgebreid aanbod van creatieve materialen, spelletjes, wekelijkse sportBSO, koken en buitenspelmaterialen aanwezig. Van dit aanbod kan elk kind vrij gebruik maken tijdens de opvang. Tevens worden er diverse activiteiten rondom beweging, techniek, creativiteit, ontspanning en buiten spelen georganiseerd waar kinderen vrijblijvend aan mee kunnen doen. In de vakantie wordt een uitdagend activiteitenprogramma aangeboden dat aansluit bij de interesses van de kinderen.

Kindcentrum De Regenboog heeft beschikking over twee groepen peuterspeelzaal en drie groepen voor buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang is als volgt ingedeeld.

  • Pinguins (jongere bso)
  • Haaien (oudere bso)
  • Zeeleeuwen (sportbso alle leeftijden) (4-13 jaar, buitenschoolse opvang)

Wilt u meer informatie over de buitenschoolse opvang, klik dan op onderstaande button. U wordt doorverwezen naar de site van stichting Welluswijs.

Meer over de bso