Onze missie

Elke dag samen een stap verder, de missie van De Regenboog!

Bij kindcentrum De Regenboog bieden we kinderen een veilige plek waar ze anderen kunnen ontmoeten en waar ze zich zo optimaal mogelijk en kleurrijk kunnen ontwikkelen. De zorg voor groepen leerlingen en daarbinnen de individuele leerling is ons uitgangspunt.

De Regenboog 

Laatst zag ik een mooie regenboog 

Hij ging vanaf de aarde tot heel hoog 

Je moet daarvoor wel stil blijven staan 

Loop je er heen, dan zal hij verder gaan 

Hij laat zich steeds weer zien in alle kleuren 

Wat er ook op aarde zal gebeuren 

Hij staat er, moervast aan het firmament 

Al duizenden jaren, waar je ook bent. 

Zie je hem, dan is hij er ook weer niet 

Het is geen materie wat je daar ziet 

Wie is er die die boog wel vatten kan? 

Misschien verklaren zo nu en dan? 

De boog wil een belofte van hoop vertolken 

In het volle licht tegen de donkerste wolken 

Een boog die als een gewelf de hemel draagt 

Wie is er nog die naar het teken vraagt? 

Wie zal daar nog aandacht aan schenken 

Dat God hier Zijn verbond wil gedenken? 

De hoop is wel het wachten op Zijn Zoon 

Dan zien we de regenboog rondom de troon! 

(Geschreven door Ernst van Olffen)