Kleur aan ons leven

De kleuren van de regenboog geven kleur aan ons leven. Onze school ontleent zijn identiteit aan wat de Bijbel ons vertelt over God en de mensen. In het bijbelse verhaal is de regenboog het zichtbare teken van Gods aanwezigheid op deze aarde en daarbij gaat het om ‘belofte’ en ’trouw’. De regenboog staat in onze visie voor het verbond van zorg voor alles wat leeft en groeit in deze wereld.

Via opvoeding en onderwijs willen we samen met de ouders en de kinderen een zienswijze ontwikkelen waarbij ons denken, onze waardebepalingen en onze ervaringen vorm krijgen vanuit een Bijbels perspectief. De kleuren van de regenboog geven kleur aan ons leven. Elk kind moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen naar zijn mogelijkheden, niet alleen op leergebieden, maar vooral ook sociaal, emotioneel en expressief.

De Regenboog

Laatst zag ik een mooie regenboog
Hij ging vanaf de aarde tot heel hoog
Je moet daarvoor wel stil blijven staan
Loop je er heen, dan zal hij verder gaan

Hij laat zich steeds weer zien in alle kleuren
Wat er ook op aarde zal gebeuren
Hij staat er, moervast aan het firmament
Al duizenden jaren, waar je ook bent.

Zie je hem, dan is hij er ook weer niet
Het is geen materie wat je daar ziet
Wie is er die die boog wel vatten kan?
Misschien verklaren zo nu en dan?

De boog wil een belofte van hoop vertolken
In het volle licht tegen de donkerste wolken
Een boog die als een gewelf de hemel draagt
Wie is er nog die naar het teken vraagt?

Wie zal daar nog aandacht aan schenken
Dat God hier Zijn verbond wil gedenken?
De hoop is wel het wachten op Zijn Zoon
Dan zien we de regenboog rondom de troon!

(Geschreven door Ernst van Olffen)