Onze missie

Elke dag samen een stap verder, de missie van de Regenboog!

Bij basisschool de Regenboog bieden we kinderen een veilige plek waar ze anderen kunnen ontmoeten en waar ze zich zo optimaal mogelijk en kleurrijk kunnen ontwikkelen. De zorg voor groepen leerlingen en daarbinnen de individuele leerling is ons uitgangspunt.

Kleurrijke ervaringen

We geven onze leerlingen waardevolle ervaringen en herinneringen mee aan hun periode bij de Regenboog.  Door de creatieve middagen, de laatste schooldag en het afscheid in groep 8, de schoolreisjes en schoolkampen, culturele activiteiten en natuur- en milieu educatie geven we specifiek kleur aan onze school.
Daarbij vinden we onderstaande aspecten erg belangrijk en vindt u daarom ook terug in ons dagelijks onderwijs: