Chrono

De Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono is gevestigd te Hardenberg. De stichting, waar 15 basisscholen onder vallen, stelt zich ten doel het geven van Protestants Christelijk onderwijs. Dit doen ze door het oprichten en het in stand houden vanĀ  scholen voor Protestants Christelijk onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De Stichting Chrono is per 1 januari 2005 ontstaan door een fusie van de Vereniging voor PC basisonderwijs in Avereest en de Vereniging PC Primair Onderwijs in Noordoost Overijssel, gevestigd in Hardenberg.

Naar de website van Chrono